Vår avdelning

Teknik, Service & Utveckling

Connect

2018 implementerades den nya teknikorganisationen på Vasakronan.  Organisationen möjliggör att vi kan fortsätta ligga i framkant när det exempelvis gäller vårt energi- och digitaliseringsarbete. Genom att skapa helt nya roller med fokus på att hitta, utveckla, införa och optimera teknik i våra fastigheter tar vi tillvara på den tekniska utvecklingen som sker runt omkring oss.

Fastighetsansvarig teknik har driftansvaret och det tekniska kundansvaret för ett antal fastigheter, både operativt och ekonomiskt. Samverkan och utveckling av samarbetet med kunder och leverantörer är centralt för att säkerställa både driftsäkerhet och god kundupplevelse. För rollen krävs kunskap om hur en kundrelation ska och kan utvecklas, om fastighetstekniska system och hur de driftoptimeras samt att en har en hög beställarkompetens av tjänster. Möt Jesper Stråhle, Fastighetsansvarig teknik.

Fastighetsutvecklare teknik har ansvaret för den långsiktiga tekniska utvecklingen av våra fastigheter och ser till att fastigheterna utvecklas i takt med tiden. Fastighetsutvecklare teknik arbetar med stort fokus på energieffektiva lösningar och teknik i framkant. Det handlar bl.a. om införande av ny teknik såsom digitalisering av våra fastigheter men även underhållsprojekt. 

Bild1 (002).JPG

Projektledare teknikutveckling söker upp, utvärderar och testar teknik i framkant - teknik som i framtiden kan nyttjas i våra fastigheter för att vi ska nå våra ambitiösa mål. Rollen initierar, leder och följer upp projekt i samverkan med många olika individer i och utanför organisationen. Centralt för rollen är också att en klarar att utveckla teknikstrategier. Som Projektledare teknikutveckling har en ett nära samarbete med Fastighets-utvecklare teknik. 

Projektledare hållbarhet ansvarar för att leda och samordna företagets arbete med miljöcertifieringssystemet LEED och andra hållbarhetsprojekt. För oss på Vasakronan är hållbarhet centralt i allt vi gör. Vi har till exempel blivit utnämnda till det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa (spana in här). Samverkan med nyckelpersoner internt och externt är en viktig del av rollen. Inköpare arbetar med att analysera, utveckla och implementera inköpsstrategier. Inköparen  genomför upphandlingar av främst ramavtal och följer upp våra entreprenörer, både för att säkerställa att de uppfyller våra avtalsvillkor och för att hitta sätt att utvecklas tillsammans. Rollen stöttar övriga funktioner på Vasakronan i inköpsfrågor. Möt Sofia Larsson, Inköpare.

Malmskillnadsgatan 36
111 57 Stockholm Vägbeskrivning 08-566 205 00 Se sida

Göteborg

Götgatan 15
411 05 Göteborg Vägbeskrivning Se sida

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 38
753 20 Uppsala Vägbeskrivning Se sida

Jobbar du redan på Vasakronan?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@vasakronan.se