facebook tracking
Vår avdelning

Teknik, Service & Utveckling

Connect

Fastighetsansvarig teknik har driftansvaret och det tekniska
kundansvaret för ett antal fastigheter, både operativt och ekonomiskt. För att säkerställa driftsäkerhet och  kundupplevelse är samverkan och utveckling av samarbetet med kunder och leverantörer centralt. För rollen krävs en gedigen kunskap om hur kundrelationen utvecklas, om fastighetstekniska system och hur de driftoptimeras samt hög beställarkompetens av tjänster kopplat till fastighetsdrift.

Rollen arbetar tillsammans med fastighetschef och samverkar
i stor utsträckning med andra funktioner inom företaget.

Fastighetsutvecklare teknik har ansvaret för den långsiktiga tekniska utvecklingen av våra fastigheter och ser till att fastigheterna utvecklas i takt med tiden. Fastighetsutvecklare teknik arbetar med teknik i framkant, med stort fokus på energieffektiva lösningar. Det handlar bl.a. om införande av ny teknik såsom digitalisering av våra fastigheter men även underhållsprojekt. 

Rollen samverkar i stor utsträckning med andra funktioner inom företaget i bl a fastighetsutvecklingsprojekt vid ny- och ombyggnation. Rollen samverkar även med fastighetsutvecklare teknik på övriga orter och med avdelningen för teknisk utveckling.

 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Mäster Samuelsgatan 56
Stockholm Vägbeskrivning 08-566 205 00

Göteborg

Götgatan 15
411 05 Göteborg Vägbeskrivning

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 38
751 40 Uppsala Vägbeskrivning

Jobbar du redan på Vasakronan?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@vasakronan.se
  • Anna Denell
  • Anna Nordin
  • Åsa Lange
  • Åsa Westerlund
  • Astrid Trobro
  • Ayub Aden
  • Birger Jonsson
  • Bo de Besche
  • Eva Henriksson
  • Fredrika Leo